Die Voordele van ’n Familiebesigheid

In elke familiebesigheid is daar ’n patriarg or matriarg wat die maatskappy begin het, vasgebyt het, hard gewerk het, en dit in ’n besigheid omskep het wat suksesvol genoeg is dat dit vir generasie na generasie kan volhard. John Roest is Radium Engineering se patriarg.

Radium het in 1965 op John se plaas posgevat toe hy ’n veeskaal gebou het om aan sy unieke vereistes te voldoen. Buurboerderye het die vernuftige idee raakgesien en binnekort wou hulle ook hierdie doeltreffende en eenvoudige implement op hul eie plase inspan. John Roest se veeskaal is gepatenteer, en in 1976 is Radium Engineering gestig. Vandag is Radium ’n toonaangewende verskaffer van innoverende en betroubare plaasmasjiene en -toerusting, onder die leierskap van Mike Roest, die seun van John Roest.

Met die hulp van Gareth en Grant, die derde generasie Roest familie wat by die maatskappy betrokke is, het Radium Engineering sy plaastoerusting na buurlande in Afrika, asook na boerderygebiede oorsee, versprei. Radium se reuse sukses in die plaastoerustingbedryf  het tot die maatskappy se groei bygedra, en hulle neem tans meer as 100 goedopgeleide en gespesialiseerde personeellede in diens.

En dit het als begin met een man en sy ongekompliseerde veeskaal.

mike-grant-and-gareth-roest_radium-engineering_2

Indien jy dit oorweeg om, nes John Roest, ’n familiebesigheid te begin, kyk na hierdie wonderlike voordele wat vir jou wag as jy saam met jou familie werk.

Doeltreffendheid

’n Briljante besigheidsidee kan enige tyd van die dag of nag by jou opkom. Aangesien jy by jou familielede is, kan julle dadelik die idee saam uitbrei en strategies uitdink. Die voordeel is verhoogde doeltreffendheid, ’n baie belangrike aspek vir enige suksesvolle besigheid want “tyd is geld”.

Eenheid

Families het dieselfde belangstellings en besigheidsdoelwitte. Hulle wil saam groot hoogstes bereik, en daar is dus geen verskuilde agenda of kantoorpolitiek nie. Dis natuurlik nie te sê dat families nooit oor sekere besluite of besigheidspraktyke verskil nie, maar die einddoel is altyd om die familiemaatskappy en -handelsmerk te verbeter en uit te bou.

Vertroue

Vertroue is noodsaaklik om ’n besigheid te ontwikkel. Die mense wat jy normaalweg in jou vertroue neem is meerendeels jou familie. Vertoue word ’n sleutelfaktor wanneer jy besig met ’n besigheidsooreenkoms is. Jy moet doodseker wees dat niemand enige inligting aan jou besigheidsmededingers sal onthul nie.

Loyaliteit

Wanneer jy ’n familiebesigheid bestuur, beteken dit jou ‘werknemers’ of sakevennote sal loyaal bly. Die gesegde “bloed is dikker as water” sal tot sy reg kom, aangesien familielede meer geneig is om saam te staan en saam sukses te bereik. Familielede sal meer verbind wees aan die besigheid as vreemdelinge.

Stabiliteit

’n Familiebesigheid het ’n leier, gewoonlik ’n patriarg of matriarg. Die leierskapposisie berus oor baie jare in hierdie persoon, teensy ’n “abdikasie” nodig is a.g.v. siekte, uittrede, ongeskiktheid, of die dood. Die patriarg of matriarg se gesag word selde bevraagteken of uitgedaag, en famlielede weet wat hulle rolle behels. Die resultaat is ’n stabiele en doeltreffende besigheid wat ’n grondslag vir toekomstige geslagte bou.

Buigsaamheid

Familiebesigheide maak buigsaamheid moontlik. Daar sal selde ’n familielid wees wat sê, “Dit is nie my posbeskrywing nie.” Wanneer ’n familie saamwerk, is elke lid gewillig om te doen wat nodig is om sukses te behaal, selfs al beteken dit dat hy of sy geringe take moet aanvat. Familiebesigheide mag ook meer toegeeflik teenoor werkskedules en meer verdraagsaam teenoor ’n persoonlike krises wees. Hulle mag ook meer vergewinsgesind wees wanneer iemand ’n fout maak.

Verminderde koste

Koste mag dalk ook verminder word wanneer ’n besigheid aan ’n familie behoort. Familielede is meer geneig om begrip te hê wanneer geld min is en mag gewillig wees om laer salarisse te neem om die langtermyn sukses van die besigheid te verseker.

Het jy geweet dat baie bekende maatskappy in werklikheid familiebesighede is? Hulle sluit top internationale en plaaslike handelsmerke in.

Internasionale familiebesighede

 • Nike
 • Samsung
 • Walmart
 • Ford
 • BMW
 • Peugeot
 • Toyota
 • New York Times
 • Gap
 • Marriott International
 • Estée Lauder
 • Levi Strauss
 • Missoni

Suid-Afrikaanse familiebesighede

 • Pick n Pay
 • De Beers
 • Weigh-less
 • Nando’s
 • Remgro