Wyding

Oop weivelde moet vir gewasse voorberei word en wat dan na die plantwerk onderhou moet word. In sommige gevalle word weivelde slegs vir weiding gebruik. In ieder geval word die behoorlike behandeling van grond wat as weiding gebruik word benodig, en klipverwydering is beslis deel van die voorbereidingsproses. Verstrooide rotse kan skade aanrig aan masjinerie wat die land bewerk, sowel as aan enige vee wat dit vir weiding gebruik, so dit is noodsaaklik dat hulle verwyder moet word. Radium se verskeidenheid klipverwyderingstoerusting bied ’n eenvoudige, tog doeltreffende manier om te verseker dat sulke rotse nie meer ’n bedreiging is nie.

Die roterende Kliphark is ontwerp om van klein en medium-grootte klippe ontslae te raak deur reguit rye te skep, wat dan deur ’n klipopteller opgetel kan word. Terselfdetyd help dit ook om klonte op te breek en meer gelyke grond te skep. The Klipopteller versamel dan die klippe in ‘n vangbak sodat hulle van die land af gevoer kan word. Boere vereis betroubare en duursame klipverwyderingstoerusting om enige skade te verhoed wat aan masjinerie kan voorkom, sowel as om produksie te verhoog en sodoende meer tyd beskikbaar te stel wat aan ander landboutake spandeer kan word.