PADONDERHOUD

Instandhouding is noodsaaklik ten einde die voortgesette en gladde werking van ’n landbou-of boerderyonderneming te verseker. Padskrapers speel ’n belangrike rol in die instandhouding van grond- en gruispaaie wat dikwels regoor landerye gevind word en dit moontlik maak om van een landbou-area na ’n ander te beweeg. As ’n mens moeiteloos tussen take kan beweeg asook verskeie elemente en masjienerie gemaklik op ’n plaas kan vervoer, lei dit tot ’n doeltreffende onderneming en optimale produktiwiteit.

’n Lang lem (en soms meer as een) word gebruik om ’n plat oppervlak tydens die graderingsproses te skep, met die bedoeling om ’n gelyke vlak te skep wat die basis sal vorm vir ’n pad en sekere landskapsverbeterings. Radium bied ’n verskeidenheid duursame en effektiewe skrapers vir graderingswerk sonder inspanning. Die veelsydigheid van hierdie produkte verseker dat ’n wye verskeidenheid instandhoudingswerk, groot en klein, akkuraat en maklik uitgevoer kan word – instandhouding was nog nooit so moeiteloos nie.